Veiledning med tidsperspektiv

 

Nåtid/Fortid/Fremtid

Denne veiledning viser hva Du bærer med Deg fra det som har vært, fram til Din nåværende situasjon i livet. Den viser hva Du trenger å vite angående Din situasjon og på det som skjer i livet Ditt samt hvilke hendelser som er på gang. Stjernen viser også hva som ser ut til å komme inn i livet Ditt. Den viser hvilke mønster som finnes eller som kommer til å finnes med Deg framover og det vil gi Deg klarhet og innsikt.

Nåtid/Fortid/Framtids veiledning,
e-post. Pris 300 kr

 

Etter betalingen via Payson så sender Du en e-post med Dine spørsmål, Ditt navn og når Du er født, år, mnd og dato til englebudskap@gmail.com .Ditt svar kommer innom 2-3 dager.

En medial veiledning kan hjelpe Deg å utvide Ditt perspektiv og se Din tilværelse utifra nye synvinkler og dermed gi Deg større klarhet og innsikt.


Måneds Stjernen

Denne veiledning viser en generell atmosfære under den kommende måneden, den viser
forskjellige hendelser under de 4 kommende ukene, hver uke for seg. Her kan Du se forskjellige hendelser og eventuellt personer som Du ser ut til å møte under den kommende perioden.

Måneds veiledning, e-post. Pris 300 kr

 

Etter betalingen via Payson så sender Du en e-post med Dine spørsmål, Ditt navn og når Du er født, år, mnd og dato til englebudskap@gmail.com .Ditt svar kommer innom 2-3 dager.

En medial veiledning kan hjelpe Deg å utvide Ditt perspektiv og se Din tilværelse utifra nye synvinkler og dermed gi Deg større klarhet og innsikt.


Seks måneders Stjernen

Her viser englene hvordan Dine kommende 6 måneder ser ut til å bli. Du kan stille egne spørsmål eller bare få en generell veiledning om Du heller vil det. Her er det også mulighet at englene viser eventuelle hinder som Du kan komme til å behøve ta fatt i. Englene viser da også hva som trengs fra Din side for å på beste måte kunne møte dette. Med denne veiledning kan Du være forberedd på de forskjellige hendelser og influenser som ser ut å komme inn i Ditt liv framover.

Seks måneders veiledning, e-post.
Pris 300 kr

 

Etter betalingen via Payson så sender Du en e-post med Dine spørsmål, Ditt navn og når Du er født, år, mnd og dato til englebudskap@gmail.com .Ditt svar kommer innom 2-3 dager.

En medial veiledning kan hjelpe Deg å utvide Ditt perspektiv og se Din tilværelse utifra nye synvinkler og dermed gi Deg større klarhet og innsikt.


Tolv Måneders Stjernen

Her viser englene hordan Dine kommende 12 måneder ser ut til å bli. Du kanskje har funderinger angående arbeid, bosted, økonomi eller noe annet. Du kan stille egne spørsmål eller bare få en generell veiledning om Du heller vil det. Her er det også mulighet at englene viser eventuelle hinder som Du kan komme til å behøve ta fatt i. Englene viser da også hva som trengs fra Din side for at på beste måte kunne møte dette. Med denne legging kan Du være forberedd på de forskjellige hendelser og influenser som ser ut å komme inn i Ditt liv framover. Dette er en fantastisk veiledning å bestille i forkant av et nytt år eller kanskje i forkant av Din fødselsdag. Den kan hjelpe Deg å planlegge samt vise hva slags større eller viktige hendelser som Du ser ut til å
møte.

Tolv måneders veiledning, e-post.
Pris 400 kr

 

Etter betalingen via Payson så sender Du en e-post med Dine spørsmål, Ditt navn og når Du er født, år, mnd og dato til englebudskap@gmail.com .Ditt svar kommer innom 2-3 dager.

En medial veiledning kan hjelpe Deg å utvide Ditt perspektiv og se Din tilværelse utifra nye synvinkler og dermed gi Deg større klarhet og innsikt.