Din Skytsengel /Guide

Få budskap fra Englene om det Du lurer på.

Hjelpere/skytsengler/guider er betegnelser på vesner som er ved vår side for å hjelpe oss gjennom hele livet. De er gjerne i flertall og man har alltid minst en av motsatt kjønn. Man blir tildelt hjelpere ved fødselen men kan også få slekt/venner som vært en nær i livet hvis de dør. Hjelperene er til for å hjelpe oss og Du kan spørre dem om hva Du vil.

Skytsengelen Din fokuserer på å hjelpe Deg gjennom livets mange faser. Engelen Din vet alt om Deg, kjenner Deg ut og inn, ja den kjenner Deg bedre enn Du gjør selv for den har kontakt med Ditt høyere vesen.

Denne engelen er Din beste venn, den kan trøste Deg og gi Deg kjærlighet. Engelen kjenner Deg veldig godt og vet hva Du kan gjøre for å løse opp i vanskeligheter, slik at Du kan få det livet Du ønsker. Engelen er alltid tilstede for Deg og Du kan påkalle han eller henne når som helst Du har behov for det.

Engelen Din elsker , følger, beskytter og hjelper Deg.