Ønske Deg noe


Vi har alle drømmer, forhåpninger og forventninger som vi ønsker skal bli oppfylt, i blandt også bekymringer vi håper skal bli løst da de gir oss uro og følelse av ulyst. Det er ikke alltid vi har noen å snakke med og det kan være slitsomt når dette fyller våre tanker og sinn.

Her har Du mulighet til "å skrive ned" Ditt ønske og symbolsk "sende det av gårde" og la Englene ta over og løse det på beste sett. Denne handling gjøres i kjærlighet og gjør at Du i stedet kan kjenne Deg fri, glad og forventningsfull.

Disse ønsker ses ikke av noen andre enn oss på ”Englebudskap” og de legges i vår "Engleskål" der de bevares til englene arbeider i det stille og skjulte. Kanskje får Du et signal i en drøm eller på annen måte få ta del i deres veilledning, glem da ikke å vise Din takknemlighet gjennom og takke.

Englene finnes alltid ved vår side.

Ønske Deg noe

Navn


Skriv Dine ønsker her