Økonomisk veiledning

Viser hvordan Din økonomi ser ut til å bli framover. Du kanskje har lånt ut penger til en investering og lurer på hvordan det kommer til å gå? Her får Du veiledning på hvordan Du best kan gjøre for å skape forbedringer og forandringer når det gjelder investeringer, innkjøp, salg mm. Vil Du vite om Du har noen lykketall? En medial veiledning kan hjelpe Deg å utvide Ditt perspektiv og se Din tilværelse utifra nye synvinkler og dermed gi Deg større klarhet og innsikt.

Etter betalingen via PayPal så sender Du en e-post med Dine spørsmål, Ditt navn og når Du er født, år, mnd og dato til englebudskap@gmail.com. Ditt svar kommer innom 2-3 dager.


 

Økonomisk veiledning, e-post.
Pris 300 kr