Medium


Et medium kan kommunisere med vesen over grensene for den fysiske, den åndelige
og den psykologiske verden. En person som har utviklet evnen til å kommunisere med åndeverdenen og sjeler som har gått over til den andre siden. En kanal for åndeverdenen fungerer litt som en radio og stiller seg inn på riktig "kanal" for å motta veiledning og budskaper fra guider og hjelpere som befinner seg i en annen dimensjon enn oss. Å jobbe på den måten kalles kanalisering og de kan formidle et samtale mellom åndelige vesen som engler, guider, åndelige mestere og mennesker. De opplever ofte kontakt med et åndelig vesen som formidler visdomsfyllte budskap og læresetninger.

Det er i hovedsak 4 forskjellige slags medium

Clairvoyant medium
En person som har kontakt med åndeverdenen og får informasjon fra ”den andre siden”. Dette er ofte en avdød slektning eller nær venn av den som er på en sitting. Clairvoyance betyr klarsyn, eller å se klart. Mediet kan hær få informasjon i form av følelser, bilder, lukt og symboler. Klarsynthet betyr å se det som er skjult for det blotte øyet. Det kan for eksempel være små hendelser eller symbolske tegn.

Psykisk medium
En person som innhenter informasjon om Deg gjennom sin intuisjon. Medium innenfor denne rammen kan også bruke psykometri, mediet holder en gjenstand og får informasjon om gjenstandens tilknytning og historie til Deg.

Fysisk medium
Materialisering, dette innebærer at kommunikasjonen går direkte mellom deltagerne og åndeverdenen, alt som skjer kan høres og sees av alle som er tilstede. Det nærmeste spiritualistene kommer empiriske bevis for sjelens udødelighet og er et fenomen som er knyttet til fysisk mediumskap. Dette skjer gjerne gjennom at mediet produserer ektoplasma eller teleplasma. Dette kan for eksempel være en ånd som snakker med sin egen stemme slik at mottageren kan kjenne igjen hvem det er. Det kan også være gjenstander som beveger seg fritt i rommet slik at alle kan se det.

Transe medium
Transemediet er passivt, det innebærer at mediet ikke selv gjør noen tolkninger og overlater dette til åndeverdenen. Transe er en endret bevissthetstilstand. Mediet ”låner bort” en del av seg selv til åndeverdenen og lar dermed ånden få en mye sterkere kontroll enn hva som skjer i en clairvoyant sitting. Hos noen trance medium vil stemmen forandre seg dramatisk. Det er forskjellige stadier som transe mediet kan bruke, fra bevist tilstand der hvor mediet er fult bevist om hva som hender og dyp transe hvor mediet er helt ubevist over hva som skjer.