Hjelpe- & Krisetelefoner


· Kirkens SOS telefon: 815 33 300 (døgnåpen)
· Kirkens SOS teksttelefon for døve: 553 25 697
· Mental Helses Hjelpetelefon: 810 03 339/810 30 030 (døgnåpen)
· SUSS-telefonen: 800 33 866 (alle dager 15-20)
· Røde Kors for barn og ungdom, telefon: 800 33 321 (man-fre 14-20)
· Barneombudets kontortelefon: 222 42 630 (man-fre 8-15)
· Angst-ringen hjelp til selvhjelp, telefon: 222 23 530 (man 18-20, ons 10-13 og 19-21)
· Bekymringstelefonen for foreldre, telefon: 810 03 940 (man og tor 10-20, tir, ons, fred 10-16)
· Kirkelig ressurssenter for mishandlede kvinner, telefon: 225 48 656
· Krisetelefon for og om savnede barn, telefon: 116 000
· Hjelpelinje for barn, telefon: 116 111
· Krisetelefon som kan ha flere formål, telefon: 116 123