Engle hjelp


Englene er med Deg og vil finnes til stede for å støtte og veilede Deg under livets reise men Du trenger å velkomme dem inn i livet Ditt.

Din skytsengel/guide samt et flertall andre engler finns tilgjenglige for Deg dag og natt. Du trenger ikke vite deres navn uten bare bekrefte at Du er i behov av veiledning. Åpne Ditt hjerte og Ditt sinn. Du trenger ikke ha religiøs tro for å be om hjelp, støtte eller veiledning, uten det gis med betingelsesløs kjærlighet. Be om en bekreftelse fra englene og Du får det alltid på en eller annen måte.

Når Du har et problem å løse eller et svar Du trenger, prøv dette.

Be Din skytsengel/åndelige guide om å gi Deg en indikasjon, et budskap eller en melding i neste sang Du hører eller kommer i kontakt med. Eller så kan Du be Din engel lede Deg til å åpne en bok eller en tidsskrift hvor Du leser budskapet der blikket havner.

Neste gang Du må gjøre et vanskelig valg, forklar dette for englene innen Du går og legger Deg for natten. Be dem fortelle Deg hva slags valg Du bør gjøre eller hva slags avgjørelse Du bør ta. Siden går Du og legger Deg uten å bekymre Deg mer. Ofte får man svar på det man har fundert over
når neste morgen kommer.

La englene få være med i alt Du gjør, de er universets budbringere men også våre veiledere om vi bare tillater dem å få være det.

Du er alltid elsket!