Dyrekommunikasjon

Som dyreeier kan Du få svar og forklaringer til hvorfor Ditt dyr er og oppfører seg på en viss måte. Oppførselsprobem kan avhenge av stress, uro, under- og overstimulanse mm. Gjennom å finne ut hvordan dyret selv ser på situasjonen får Du som dyreeier mulighet å jobbe sammen med Ditt dyr for å nå løsninger.

Her får Du hjelp til å forstå Ditt husdyrs behov og følelser. Her får Du også fram dens egenskaper samt hva den vil og trenger. Er det noe Ditt dyr ikke liker eller trives med så framkommer dette. Iblant kan man trenge råd og veiledning.

Etter betalingen via PayPal så sender Du en e-post med Dine spørsmål samt Ditt og dyrets navn og når Dere er født, år, mnd og dato til englebudskap@gmail.com. Ditt svar kommer innom 2-3 dager.

Husdyrs veiledning, e-post.
Pris 300 kr