Bøker


Spirituelle historier

De klarsynte, Jørgen Bergo
Levende bilder fra åndeverdenen, Lena Ranehag
Det godes vilje, Joralf Gjerstad
Å stå i lyset, Joralf Gjerstad

Lodvar Kårstad, Torstein T. Røyne
Marcello Haugen, Øystein Parmann
Bønnenes kraft, Janell Moon
Vitenskapen om det overnaturlige, professor Georg Hygen
Varmt hjerte og varme hender, Arvid Erlandsen

Det skjulte menneske, professor Harald Skjelderup
Hender som varmer, Britt Andreassen
Fløttumsgutten, Per Foros
Læremesteren fra lyset, Rosemary Altea
Vis-Knut, Arvid Møller

Veiviserne, Randi Irene Losoa
Sjelehenting, Alberto Villoldo
Lesbebymannens spådommer, Stein Waarding
Synsk - en clairvoyant kvinnes erfaringer, Anna Elisabeth Westerlund
Synske hjelparar gjennom hundre år, Oddbjørn Myklebust
Mannen som stoppet hurtigruta, Richard Bergh & Erik Henning Edvardsen


Mediumskap, klarsyn & åndeverdenen


Down to Earth - Mediumship for Sceptics, Dr. T. Parrott & S. Brotherton
Stemmer fra en annen verden, Marion Dampier-Jeans
Mitt liv med åndene, Marion Dampier-Jeans
Mellem to verdener, Marion Dampier-Jeans
Marions håndbog i mediumskab, Marion Dampier-Jeans

Don't Kiss them Goodbye, Allison Dubois
We are their Heaven, Allison Dubois
Mediumship Made Simple, Ivy Northage
Light of the World, Ivy Northage
Beginner's Guide to Mediumship, Larry Dreller

Secrets of a Medium, Larry Dreller
A Guide for the development of Mediumship, Harry Edwards
A Guide to Spirit Healing, Harry Edwards
Livet blant de døde, Lisa Williams
Spiritualism & Clairvoyance for Beginners, Elisabeth Owens

Contacting the Spirit World, Linda Williamson
Children and the Spirit World, Linda Williamson
Den utrolige sannheten, Gordon Smith
Developing Mediumship, Gordon Smith
Himlen på jorden, James Van Praagh

Budskaber fra himlen, James Van Praagh
Aandernes Bog, Allan Cardec
Vägen mellan himmel och jord, Einer Nielsen
Personlighetens liv efter døden, Ella Anker
Nogle psykiske opplevelser og deres resultater, Michael Agerskov

Jeg var dus med aanderne, Sven Türck
Spirit Rescue, Wilma Davidson
De store medier, H. Wiers-Jenssen
Spiritismen, Dr. Carl du Prel
Mennesker og ånder, Einer Nielsen

Phantome, Dr. Hans Gerloff
Kyrkan og den psykiska forskningen - tre föredrag, Haraldur Nielsson
Spiritisme - historie, fænomene, lære, Svend Borregaard
Jag ser, Astrid Gilmark
Jag vet, Astrid Gilmark
Seanser, Astrid Gilmark*

Mediumship Made Simple, Ivy Northage
A Guide for the development of Mediumship, Harry Edwards
A Guide to Spirit Healing, Harry Edwards
The Power of Spiritual Healing, Harry Edwards


Parapsykologi


Det skjulte menneske, professor Harald Skjelderup
Hvordan du kan utvikle parapsykologiske evner, Milan Ryzl
Vitenskapen om det overnaturlige, professor Georg Hygen
En historisk, kritisk og eksperimental undersøgelse, Paul Gibier
Parapsykologi, Birger Qvarnström

Psykiske fænomener, Thorstein Wereide
Det skjulte menneske, Harald Schjelderup
Vitenskapen om det overnaturlige, Professor Georg Hygen
Parapsykologiens revolusjon av verdensbildet, Frank-Thore Nilsen
Mentalt fjernsyn, Russell Targ & Harold Puthoff

Morgendemring, Helge Hognestad
Parapsychology Today, J. B. Rhine & R. Brier
Tidligere liv, grunnplan & celleminne
Vi overlever døden, Ludvig Dahl
Past lives, future healing, Sylvia Browne

Mellom to verdener, Sylvia Browne
Kanalisering, Sanaya Roman & Duane Packer
Healing the Eternal Soul, Andy Tomlinson
Den dagen jeg døde, Tammy Cohen

Samme sjel mange liv, Brian L. Weiss
Mange liv mange mestre, Brian L. Weiss
Kun kærlighed varer ved, Brian L. Weiss
Messages from the Masters, Brian L. Weiss
Through Time into Healing, Brian L. Weiss


Livsvisdom & innsikter


Ørnen og kondoren, Jonette Crowley
Alkymisten, Paulo Coelho
Vinden er min mor, Bearheart
Bearhearts livsvisdom, Bearheart

Den niende innsikt, James Redfield
Den tiende innsikt, James Redfield
Shambhalas hemmelighet, James Redfield
Spør dine åndelige veiledere, Sonia Choquette
Kjære Gabriel, Halfdan Freihow

Livets speil, Rune Amundsen
Råd om døden - om å leve et bedre liv, Dalai Lama
Medisinkvinnen, Lynn V.Andrews
Det tredje øye, Lobsang Rampa
Vita Brevis, Jostein Gaarder


Personlig utvikling


Meditasjon som medisin, D. S. Khalsa & C. Stauth
The Power of Now, Eckhart Tolle
Ask and it is Given, Ester & Jerry Hicks
Spør dine åndelige veiledere, Sonia Choquette

Du har kraften i deg, Louise L. Hay
Du kan helbrede ditt liv, Louise L. Hay
Lev livet, Louise L. Hay
Trenger jeg din kjærlighet, Byron Katie
Elsk livet som det er, Byron Katie

Helbred deg selv, Susanna Ehdin
Chakraene, Patricia Mercer
Tankens makt, Betty Shine
Den Store Engleboken, Sophie Burnham
The Secret, Rhonda Byrne
Medisinsk intuitiv, Christel Nani


Annet


Drömmästaren, Olga Kharatidi
Aura Reading for Beginners, Webster, Richard
Inn i sirkelen, Olga Kharatidi