Boende veiledning

Lurer Du på om Du kanskje skulle trives bedre hvis Du bosatte Deg på et annet sted?

Kommer Du til å flytte tilbake til Dine hjemmetrakter? Finner Du en ny leilighet snart? Skal Du investere i et hus eller andelsleilighet? Kommer Du til å få et eget leiekontrakt neste år? Når kommer Du til å flytte hjemmefra? Er huset som Dere har tenkt til å kjøpe et bra alternativ eller kommer Du til å få problem med noen av naboene? Kommer Din kjæreste og Du til å flytte sammen snart? Blir det til Din bolig? Blir det i så fall under dette året eller lengre framover i tiden? Skal Du la Din søster ta over Deres foreldrehjem?


En medial veiledning kan hjelpe Deg å utvide Ditt perspektiv og se Din tilværelse utifra nye synvinkler og dermed gi Deg større klarhet og innsikt.


Etter betalingen via PayPal så sender Du en e-post med Dine spørsmål, Ditt navn og når Du er født, år, mnd og dato til englebudskap@gmail.com. Ditt svar kommer innom 2-3 dager.


Boende veiledning, e-post. Pris 300 kr