Barne veiledning!

Noen ganger kan det være slitsomt å være forelder og vite hvordan man gir dem best veiledning. Hva kan Du gjøre som forelder? Hvilke muligheter og resurser finns? Kan Du gjøre noe selv for att deres forhold skal bli bedre? Får det nye venner der dere bor nå? Trenger dere flytte eller bør de bytte skole? Skal det fortsette med sin utdannelse? Ved en reading får Du informasjon som Du kan bruke for å støtte barnets utvikling.

En medial veiledning kan hjelpe Deg å utvide Ditt perspektiv og se Din tilværelse utifra nye synvinkler og dermed gi Deg større klarhet og innsikt.


Etter betalingen på PayPal så sender Du en e-post med Dine spørsmål, Ditt navn og når Du er født, år, mnd og dato til englebudskap@gmail.com.Ditt svar kommer innom 2-3 dager.


Barne veiledning, e-post.
Pris 300 kr